Aktualizacja kart progresji Miecza Wielkiego i Szabli

9 stycznia 2018

Za Stanisławem Sarnickim z jego Ksiąg Hetmańskich z 1575

"Z tą bronią chwalią sobie krzyżowe szermowanie, a coby się z wysoka nie zamierzać, ani szeroko rozodzić, bo takiem szermowaniem trzy zaraz może snadnie rany dać, może i spotku ręce podciąc, może i z wierzchu dołożyć, może i pachmie sztychem."
 

Zarówno w kontekście miecza wielkiego oraz szabli wypadkach skupimy się mocniej na tzw. sztuce krzyżowej, czyli cięciach podstawowych.

Podczas, gdy w mieczu cały sezon będzie podparty mechaniką wspomnianą przez , z nieznacznym udziałem trzech cięć mistrzowskich. 

Szabla natomiast pierwszą cześć kursu bazową mechnikę skupi na pierwszym systemie, szabli wczesnej, czyli systemowi używanemu w Polsce między XVI a pierwsza połową XVII wieku. Druga część poświęcona będzie technikom sztuki dojrzałej, czyli późniejszej epoce i technikom używanym między XVII a XVIII wiekiem.

Prezentujemy nasze karty progresji, które bedziemy wykorzystywać do śledzenia postępów naszych uczniów!

Do zobaczenia na treningach!

Galeria

Nasi partnerzy