Regulamin zakupu produktów Silkfencing Synthetics (Polska Wersja)

1 grudnia 2015

1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem contact@silkfencingteam.pl lub przez portal etsy.com
2. Czas realizacji od złożenia zamówienia wynosi 4 do 6 tygodni z wyjątkiem indywidualnych projektów broni.
3. Na dowolny zakupiony sprzęt Silkfencing Team przysługuje 6 miesięcy gwarancji.
4. Warunkiem realizacji gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu.
5. Naprawy gwarancyjne broni miękkiej obejmują usterki wynikające z naturalnego użytkowania sprzętu, a nie jego umyślnego niszczenia, w szczególności: a. uderzania o twarde lub ostre krawędzie doprowadzając do rozdarcia materiałowej osłony i/lub pianki. Dotyczy to również drewnianych tarcz obłożonych na krawędziach niewielką ilością materiału wytłumiającego b. przełamanie rdzenia poprzez nadmierne wyginanie c. zmiażdżenie pianki poprzez pozostawienie jej ściśniętej na dłuższy okres czasu d. poddawanie broni wysokiej temperaturze
6. Normalne użytkowanie miękkiej broni treningowej obejmuje trafianie: a. drugiej miękkiej broni lub piankowej tarczy b. ciała człowieka c. maski szermierczej
7. Zwroty i naprawy gwarancyjnej broni twardej obejmują usterki wynikające z naturalnego użytkowania sprzętu, a nie jego umyślnego niszczenia, w szczególności: a. uderzania o twarde bardzo cienkie lub ostre krawędzie b. przełamanie poprzez nadmierne wyginanie c. poddawanie broni wysokiej temperaturze d. poddawanie broni długotrwałemu naciskowi, który spowoduje trwałe wygięcie/ rozciągnięcie włókien polimeru
8. Normalne użytkowanie miękkiej broni treningowej obejmuje trafianie: a. Innej syntetycznej broni twardej lub polimerowej/drewnianej tarczy b. Polimerowych osłon ciała przeznaczonych do DESW c. ciała człowieka d. maski szermierczej e. celów wykonanych z materiałów miększych niż polimer jak np. drewno
9. Koszt przesyłki broni do naprawy pokrywa kupujący, natomiast naprawiona już broń wysyłana jest na koszt producenta
10. Dokonanie zakupu znaczy automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.
11. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014

Nasi partnerzy