Szkoła Cięcia. Czyli słów kilka o naszej szkole.

12 października 2016

Szkoła Cięcia. Czyli słów kilka o naszej szkole.

Krótki artykuł podsumowywujący ideologie sztuk walki, a zarazem nasze podejście pedagogiczne.

Q: Mistrzu Tallhofferze, jaki jest sposób by zadać idealne cięcie.
A: Tniesz nie chcąc Ciąć
Q: To znaczy, że tniesz chcąc zadać przeciwnikowi ranę?
A: Nie, Tniesz, albowiem trafienie nie ma znaczenia.
Q: A co jeśli on mnie uderzy? Co mam wtedy zrobić?
A: Ciąć, miecz przeciwnika nie ma znaczenia.
Q: Co ma wtedy znaczenie?
A: Cięcie. I dlatego, że Cięcie jest wszystkim, musisz dobrać je bardzo uważnie i odpowiednio.

Powyższy cytat z manuskryptu Hansa Talhoffera z 1467 roku w zasadzie podsumowuje filozofie naszej szkoły. Jest to filozofia nie tylko naszej walki, ale także reprezentuje rys pedagogiczny i metodę treningów w naszej szkole. Co on w takim razie dla nas oznacza? Uczymy setek rodzajów cięć, jednak każde z naszych cięć, musi by Cięciem. Cięcie od cięcia różni się tym, że zadawane ono jest maksymalnie perfekcyjnie, czyli tak, by w trakcie tego ruchu użyć jak największej ilości grup mięśniowych, lub najlepiej wszystkich, które w danym ruchu są odpowiednie i mogą pracować.

Wiele szkół uczy jedynie uderzać by trafić jak najszybciej, jednak osiąga to przez proste akcje sama dźwignią lub pchnięciem ręką – powoduje to, że efektywnie na początku otrzymują szybki efekt, jednak później ich rozwój ustaje, stają się niezdolni do dalszego rozszerzenia swoich umiejętności. Doskonalenie jedynie jednej grupy mięśniowej jest łatwiejsze, jednak efekty dla ciała są wielokrotnie gorsze, ponieważ dochodzi do potwornych przeciążeń, uszkodzeń i także szybko osiąga się poziom z którego rozwój dalej jest mało możliwy.

Dawne manuskrypty uczą nas by „szermować całym ciałem”, tak, by dawać pełne zaangażowanie i jednocześnie rozwijać się wraz ze swoją szermierką. Którykolwiek z mięśni pozostanie wtedy w tyle, będzie on nas ściągał w dół. Nasza metoda treningowa temu przeciwdziała, staramy się rozwijać na wielu poziomach i płaszczyznach, każdy nasz trening to połączenie doświadczeń dawnych mistrzów z treningiem przygotowanym w oparciu o konsultacje ze specjalistami od fizjoterapii i treningu sportowego. Łączymy specjalny trening kalisteniczny ze specjalnymi ćwiczeniami oddechowymi, programowaniem mięśni oraz odpowiednio przygotowanymi treningami sparringowymi i koordynacyjnymi.

Treningi w porównaniu do wielu innych sztuk walki, pozwalają na dużo szybsze wdrażanie nowych układów ruchów, które są niezwykle potrzebne do zrozumienia systemu a co za nimi idzie własnego ciała. Co więcej, odpowiednia koordynacja w przestrzeni broni, ustawienie się w specyficznym układzie ruchowym, przy odpowiednim uaktywnieniu grup mięśniowych pozwala na dużo szybsze tworzenie się nowych połączeń neuronowych w mózgu, co więcej pozwala to na lepsze przystosowanie mózgu do uczenia się nowych rzeczy. Filozofowie antyczni często byli znani z bardzo dobrego stanu fizycznego, gdzie rozwijali się nie tylko umysłem ale i ciałem.

Nasz trening to nie tylko przygotowanie do walki, to także doskonała forma rozwoju na wielu płaszczyznach fizycznym i umysłowym.

Zapraszamy serdecznie!

Nasi partnerzy