Tłumaczenie ustępu Roux z 1840 o różnicach w użyciu krzywej szabli

6 marca 2022

Tłumaczenie krótkiego ustępu z podręcznika Wilhelma Roux, pt Anweisung Zum Hiebfechten mit graden und krummen Klingen, wydanego w 1840 w Jenie.

Rozdział ten opisuje najważniejsze różnice w wykorzystaniu krzywej szabli względem typowego pałasza (Haurappier) używanego wówczas do treningu szermierki siecznej. Dodatkowo poniżej specjalny załącznik w tłumaczeniu angielskim ustępu dotyczącego cięć tzw. Espadonem, czyli dosłownie kawaleryjskim pałaszem francuskim. Oczywiście dostosowanym do techniki szermierki akademickiej.

Nasi partnerzy