Tłumaczenie ustępu Wernera dotyczącego różnic w szermierce szablą a pałaszem

6 marca 2022

Poniższe tłumaczenie ustępu z podręcznika Johan Adolf Ludwig Wernera pt. Versuch einer theoretishen anweisung zur Fechtkunst im Hiebe, napisanego w Lipsku w 1824. Dotyczy ono różnic między szermierką bronią kawaleryjską (głownie szablą) a typowym pojedynkowym haurappierem. 

Jest to pierwszy w zamieszczonych tekstów na ten temat, który przedstawia najbardziej nowoczesne (dla ówczesnych) podejście do tematu, zgodnie z powoli dominujacym nurtem szermierki pojedynkowej w Europie. 

Celem tego oraz kolejnych tłumaczeń, które będę tutaj zamieszczał jest porównanie różnego podejścia do szermierki w tym okresie. Wkrótce nowe pozycje, na koniec załącze pewne podsumwanie w formie artykułu, dotyczące ogólnie tego nurtu w centralnej Europie.

Nasi partnerzy