20 sierpnia 2023


1.Blok Techniczny
180,00 zł
2.Blok zaawansowany
180,00 zł
Blok Cięcia
200,00 zł
Dwa Bloki (1+2)
300,00 zł
Dwa bloki (2+3, 1+3)
340,00 zł
Trzy Bloki
400,00 zł

Warsztaty Szabli w Warszawie 

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie z szablą w Warszawie - wyjatkowa możliwośc poznania wielu tradycji szablowych na jednych warsztatach.

Obecnie dajemy możliwość wyboru rodzaju zajeć bloku technicznego, gdzie w ramach zajeć dajemy wprowadzenie do systemu szabli uprawianego w Polsce.

Do wyboru jest obecnie 5 opcji, każda z nich opisana jest poniżej.

Poza tym zapraszamy na blok zaawansowany, który proponujemy dla osób w pełnym sprzęcie, gdzie zajecia będą przygotowane pod pełną implementację technik tej epoki.

Zapraszamy serdecznie!

Warsztaty Techniczne - Opcja 1.

Warsztaty szabli mistrza Starzewskiego


Pierwszym możliwym wyborem jest szabla, która byla już prezentowana w ramach cyklu Śląskich Spotkań z Szablą w Lipcu. Jest to najbardziej rozpoznawalny z systemów rodzimych, który nauczany był w Polsce.
Michał Starzewski był nie tylko weteranem powstania Listopadowego i doświadczonym nauczycielem szermierki w Polsce. Jest on także znanym szermierzem, rozpoznanym w ówczesnym sobie mędzynarodowym środowisku szermierczym (min. wymieniany w niemieckich encyklopediach jeszcze za życia). Jest on przede wszystkim autorem bardzo ciekawego podręcznika szermierczego, który prezentuje niezwykłą hybrydę doświadczenia i umiejętności mistrza z ówcześnie uznanym wówczas systemem szermierczym.
W ramach warsztatów technicznych poznamy podstawową technikę oraz metodykę nauczania według jego podręcznika z 1840. Jego szkoła szabli jest obecnie często używana, w wielu próbach rekonstrukcji w Polsce i na świecie, jednak często system ten poddawany jest szerokim zmianom, wskutek czego jedyne elementy pozostałe z niego  - to nomenklatura cięć.
W ramach zajęć postaramy się nie tylko zaprezentować jego szkołę, ale pokazać także szereg możliwych implementacji tego systemu w walce pojedynkowej według wielu wskazówek autora.

Sekwencja cięć Michała Starzewskiego z jego podręcznika

Warsztaty Techniczne -  Opcja 2.

Wprowadzenie do szermierki siecznej Kazimierza Bryły koniec XIX wieku

Kazimierz Bryła, kolejny polski fechtmistrz i autor podręcznika do szabli,  przedstawia kolejny etap, po szermierce Starzewskiego, rozwoju szermierki wojskowej całego regionu. 
Podobnie jak w przypadku Michała Starzewskiego Bryła przedstawia nam system będący połączeniem ówczesnej niemieckiej i francuskiej szkoły jak i doświadczeń własnych autora.
O ile nawet swoim tytułem Bryła odwołuje się do szermierki siecznej, francuskiej tradycji Espadon, która jeszcze w XVIII wieku stanowiła podwalinę szermierki kawaleryjskiej, stosuje on cały dorobek niemieckiej szermierki akademickiej, francuskiej contre-pointe oraz własnego doświadczenia. 
Jego system jest o tyle bogaty, że stosuje bardzo szeroki arsenał działań szermierczych typowych dla szermierki siecznej, uzupełniając go działaniami kolnymi.
Bryła pokazuje bardzo bogaty i kompletny system, przez co trudno pokazać jego wszystkie zalety na jednych warsztatach. Przez to jest to szkoła świetnie osadzona zarówno w epoce, jak i dająca wiele ciekawych rozwiązań własnych.

Warsztaty techniczne -  opcja 3.

Szabla epoki Napoleońskiej -  Francuska szabla systemu Contre-Pointe

'Contre-Pointe' czyli 'przeciwsztych', jest jedną z najważniejszych dorobków francuskiej szermierki siecznej. System stworzony w oparciu o założenie wykorzystania tych działań szablą, które umożliwiają uzyskanie przewagi nad szpadzistą. 
Szkoła ta, popularna była przede wszystkim w XIX wieku, moment największej popularyzacji systemu rozpoczął się już w epoce wojen napoleońskich i kolejnych dekadach. Wykształciły się wtedy dwie formy tego systemu, jedna - silnie zbliżona do niemieckiej akademickiej szermierki, skupiona na cięciach i młyńcach oraz druga - przede wszystkim oparta na szpadzie, czy raczej możliwości pracy przeciwko niej.
Druga metoda - według metody Augustina Grisiera, będzie tematem do wyboru na warsztatach.
Contre-Pointe była także uczona w Polsce,min. przez szkołę Achillesa Marie we Lwowie.

Warsztaty techniczne/opcja 4

Szabla kawaleryjska epoki oświecenia - Espadon, XVIII wiek

Czwartą opcją warsztatów technicznych jest szkoła szermierki, z którą wiąże naszą historię szkoła rycerska. Szermierka Espadon, czyli szabla kawaleryjska na francuską modłę, odnajdujemy już w połowie XVIII wieku, reprezentuje ona nurt, który jeszcze w XVIII wieku powoli łączył się z wieloma systemami tej epoki, tworząc specyficzne kompozyty, których efektem były np. szkoła mistrza Starzewskiego.
Już w XVIII wieku pojawia się w niemieckiej szkole np. Espadonhieb, znany w Polsce jako tzw. 'młyniec francuski', co świadczy o silnym wpływie, zwłaszcza w drugiej połowie stulecia, francuskich mistrzów na nurt szermierki centralnej i wschodniej Europy.

Cięcia systemu Espadon z podręcznika Juana Perinata ułożone w jedną sekwencję

Warsztaty techniczne - opcja 5.

Szabla barokowa 

Szermierka sieczna epoki baroku to bardzo ciekawy temat. Nie tylko jest to okres, kiedy wykształca się szermierka sieczna jako osobny nurt szermierki ale także pojawiają się nowe rodzaje typowo polskich typów szabel. 
Szabla epoki baroku to bardzo ciekawe zjawisko łączące w sobie dwa rodzaje broni. Z jednej strony broń sieczna jak pałasz czy szabla, będąca nieodzownym elementem w ręku kawalerzysty oraz rapier którego niezwykle rozbudowana forma tworzy rdzeń ówczesnych ram szermierczych. Jednocześnie tradycja miecza renesansu jeszcze nie zniknęła, kultywowana stale w wielu miejscach Europy.
Warsztat poświęcony będzie wprowadzeniu do działań związanych z nurtem szermierki siecznej tego okresu osadzony w kontekście szabli.

Sekwencja cięć szablą węgierską, wykonana w sposób zgodny ze źródłami z XVII wieku

Szermierka polską szablą

Szermierka szablą w  Polsce była niezwykle popularnym zjawiskiem. Szkolili się w niej zarówno żołnierze, szlachta jak i dzieci nie tylko w formie rekreacyjnej. Istnienie polskiej szermierki podkreśla kilka źródeł zachodnich oraz rodzimych. Szermierka krzyżowa, termin przypisywany polskiej szermierce już w XVII wieku, jest dużo starszy. Bierze się on z całej gałęzi systemów  epoki średniowiecza min. miecza. 
Więcej na ten temat w poniższych linkach

Czy polska szermierka istniała?

Różnice w użyciu między szablą węgierską o polską

Nasz podstawowy układ cięć

Omówienie wybranych źródeł dotyczących szabli polskiej

Tradycja szermierki krzyżowej, czyli nie tylko szabla

Techniki szermierki krzyżowej w innych źródłach XVII wieku

Stary oraz nowy model szermierki siecznej


Cięcie będące najważniejszą cechą szermierki szablą wschodniej Europy, co podkreślone jest w wielu podręcznikach zachodnich opisujących sztukę władania szablą przez Polaków, Węgrów, Turków, czy Tatarów i Czerkiesów. Prawidłowe cięcie zawsze składa się z odpowiedniego przygotowania oraz samego cięcia. Przygotowanie cięcia jest kluczowym aspektem dobrego działania szablą. W trakcie zaawansowanych zajęć korzystamy często z pokrewnego systemu Espadon, czyli szermierki siecznej, której także uczono w polskich szkołach rycerskich w XVIII wieku.

 

Poniżej zaprezentowana została sekwencja cięć w układzie Michała Starzewskiego. Sekwencja ta jest zebranym układem nbajbardziej charakterystycznych cięć, charakeryzujących nasz system. Sa to autentyczne działania szermiercze w historii szermierki siecznej, jednocześnie są one powiązane z nasza historią występując w źródłach pamietnikarskich bądź są uzywane przez naszych szermierzy. Nazwy pozostają oryginalne lub też jeżeli jakies pozostało nienazwane - wykorzystane zostały nazwy pochodzące z literatury pięknej.

Cięcia stosowane w naszym systemie

SPRZĘT

Na warsztaty początkujące/techniczne nie jest potrzebne nic poza wygodnym strojem do szermierki. Zapewniamy szable syntetyczne, palcaty oraz inne pomoce naukowe, które pozwolą przeprowadzić powyższy warsztat.

Warsztaty cięcia ostrą szablą, także będą posiadać wszystko przygotowane dla uczestników, jednak przyniesienie własnej ostrej broni będzie jak najbardziej wskazane.

Warsztaty zaawansowane wymagać będą bezwzględnie maski oraz suspensorium. W tym wypadku dostarczymy miękka broń potrzebną do treningu.
Zalecana forma, to kurtka, maska, suspensorium, rękawice i ochrona na stawy. Są to elementy niezbędne do możliwości pełnej gamy treningowej.

 

PLAN WARSZTATÓW

Warsztaty sa podzielone na trzy osobne części, będące niezależnymi warsztatami. Każdy warsztat składa się z rozgrzewki i tematu głównego oraz podsumowania.
10:00 - 12:45 Warsztaty cięcia ostra bronią
13:00 - 15:15 Warsztaty podstawowe/techniczne

 15:30 - 17:30 Warsztaty zaawansowane

 REJESTRACJA

 

 

WARSZTATY CIĘCIA


Nowe, będące dotąd tylko elementem szerszych warsztatów seminarium poświęcone tylko i wyłącznie sztuce cięcia ostrą szablą.
W trakcie zajęć wykorzystamy cały zakres narzędzi treningowych i celów, które umożliwią nam poznanie całej gamy cięć ostrą szablą w praktyce.  Na miejscu dostępny będzie cały zakres ostrych szabel - zarówno polskich, oraz wschodnich jak i zachodnich.
Jednych z celów zajęć będzie osiągnięcie biegłości w Wyczynach Szablowych profesora Waite'a.
Czekają nas nie tylko liczne cele, od gliny, ołowiu, papieru, sznurów, przez owoce, po specjalne otuliny i maty słomiane. Uczniowe będa mogli trenować na specjalnych narzędziach do dokonalenia prowadzenia ostrza, pruskich kołach i innychh urządzeniach opracowanych przez nas na podstawie licznych podręczników z epoki.

WARSZTATY TECHNICZNE

Zajęcia poświęcone rekonstrukcji techniki historycznej. Ich celem jest trening podstawowy oraz techniczny, gdzie na każdym spotkaniu będziemy bardzo dokładnie analizować konkretne działanie szermiercze związane z wybraną szkołą szermierki. W celu wyboru stylu prosimy oddać głos w trakcie rejestracji. Na te zajęcia nie będą potrzebne żadne własne szable, sytetyczną broń zapewniamy w ramach opłaty. Warto jednak mieć swoją preferowaną szablę. 

 WARSZTATY ZAAWANSOWANE

 Zajęcia majace na celu wykonywanie technik w warunkach turniejowych oraz pojedynkowych. Zadaniem tego bloku jest rozwinięcie zastosowania szerekiego spektrum technicznego różnych działań szermierczych w oparciu o bardziej dynamiczne środowisko walki w pełnym osprzęcie do DESW. Istotnym aspektem będzie zastosowanie wybranych, omawianych, działań w różnych sytuacjach na polu walki  w pełni dynamicznej sytuacji z normalną bronią dostosowaną do turniejów.

 

 

REJESTRACJA


W celu rejestracji należy wypełnić poniższy formularz i wpłacić opłatę rejestracyjną. Po tym czasie, otrzymacie nie automatyczny mail z potwierdzeniem otrzymania opłaty rejestracyjnej.

Nasi partnerzy