Od 13 listopada 2021 do 14 listopada 2021


1.Blok techniczny
100,00 zł
Cztery Bloki
300,00 zł
2.Blok zawodniczy
100,00 zł
3.Blok cięcia
130,00 zł
Dwa Bloki (1+2) lub (1+1)
160,00 zł
Dwa Bloki (2+3) lub (1+3)
180,00 zł
Trzy Bloki
250,00 zł

Listopad z szablą polską w Centrum Dawnych Sztuk Walki

Dwa dni, cztery bloki warsztatowe! Zapraszamy serdecznie na no koejne spotkanie!

 

Szermierka polską szablą

Szermierka szablą w  Polsce była niezwykle popularnym zjawiskiem. Szkolili się w niej zarówno żołnierze, jak i dzieci często nawet w formie rekreacyjnej. Istnienie polskiej szermierki podkreśla kilka źródeł zachodnich oraz rodzimych. Szermierka krzyżowa, termin przypisywany polskiej szermierce już w XVII wieku, jest dużo starszy. Bierze się on z całej gałęzi systemów  epoki średniowiecza min. miecza. 
Więcej na ten temat w poniższych linkach

Czy polska szermierka istniała?

Różnice w użyciu między szablą węgierską o polską

Nasz podstawowy układ cięć

Omówienie wybranych źródeł dotyczących szabli polskiej

Tradycja szermierki krzyżowej, czyli nie tylko szabla

Techniki szermierki krzyżowej w innych źródłach XVII wieku

Stary oraz nowy model szermierki siecznej


Cięcie będące najważniejszą cechą szermierki szablą wschodniej Europy, co podkreślone jest w wielu podręcznikach zachodnich opisujących sztukę władania szablą przez Polaków, Węgrów, Turków, czy Tatarów i Czerkiesów. Prawidłowe cięcie zawsze składa się z odpowiedniego przygotowania oraz samego cięcia. Przygotowanie cięcia jest kluczowym aspektem dobrego działania szablą. W trakcie zaawansowanych zajęć korzystamy często z pokrewnego systemu Espadon, czyli szermierki siecznej, której także uczono w polskich szkołach rycerskich w XVIII wieku.

 

Poniżej zaprezentowana została sekwencja cięć w układzie Michała Starzewskiego. Sekwencja ta jest zebranym układem nbajbardziej charakterystycznych cięć, charakeryzujących nasz system. Sa to autentyczne działania szermiercze w historii szermierki siecznej, jednocześnie są one powiązane z nasza historią występując w źródłach pamietnikarskich bądź są uzywane przez naszych szermierzy. Nazwy pozostają oryginalne lub też jeżeli jakies pozostało nienazwane - wykorzystane zostały nazwy pochodzące z literatury pięknej.

Cięcia stosowane w naszym systemie

Ta sama sekwencja wykonana szablą węgierską, zgodnymi z XVII wiekiem działaniami.

Dla porównania 

Sekwencja cięć Michała Starzewskiego z jego podręcznika

Cięcia systemu Espadon z podręcznika Juana Perinata ułożone w jedną sekwencję

SPRZĘT

Na warsztaty początkujące/techniczne nie jest potrzebne nic poza wygodnym strojem do szermierki. Zapewniamy szable syntetyczne, palcaty oraz inne pomoce naukowe, które pozwolą przeprowadzić powyższy warsztat.

Warsztaty cięcia ostrą szablą, także będą posiadać wszystko przygotowane dla uczestników, jednak przyniesienie własnej ostrej broni będzie jak najbardziej wskazane.

Warsztaty zaawansowane wymagać będą bezwzględnie maski oraz suspensorium. W tym wypadku dostarczymy miękka broń potrzebną do treningu.

Zalecana forma, to kurtka, maska, suspensorium, rękawice i ochrona na stawy. Są to elementy niezbędne do możliwości pełnej gamy treningowej.

 

PLAN WARSZTATÓW


Warsztaty sa podzielone na cztery osobne części, będące niezależnymi warsztatami. Każdy warsztat składa się z rozgrzewki i tematu głównego oraz podsumowania.
Sobota 13 Listopada

15:00 - 17:45 Warsztaty podstawowe/techniczne
18:00 - 20:45 Warsztaty zaawansowane

Niedziela 14 Listopada
10:00 - 12:45 Warsztaty podstawowe/techniczne

13:00 - 15:30 Warsztaty cięcia ostra bronią

 

WARSZTATY CIĘCIA


Nowe, będące dotąd tylko elementem szerszych warsztatów seminarium poświęcone tylko i wyłącznie sztuce cięcia ostrą szablą.
W trakcie zajęć wykorzystamy cały zakres narzędzi treningowych i celów, które umożliwią nam poznanie całej gamy cięć ostrą szablą w praktyce. 
Jednych z celów zajęć będzie osiągnięcie biegłości w Wyczynach Szablowych profesora Waite'a.
Czekają nas nie tylko liczne cele, od gliny, ołowiu, papieru, sznurów, przez owoce, po specjalne otuliny i maty słomiane. Uczniowe będa mogli trenować na specjalnych narzędziach do dokonalenia prowadzenia ostrza, pruskich kołach i innychh urządzeniach opracowanych przez nas na podstawie licznych podręczników z epoki.

WARSZTATY TECHNICZNE

Zajęcia poświęcone rekonstrukcji techniki historycznej. Ich celem jest trening podstawowy oraz techniczny, gdzie na każdym spotkaniu będziemy bardzo dokładnie analizować konkretne działanie szermiercze. Rozwijamy oryginalny styl walki szablą epoki baroku. Na te zajęcia nie będą potrzebne żadne własne szable, sytetyczną broń zapewniamy w ramach opłaty. Warto jednak mieć swoją preferowaną szablę. Zajęcia odbywają się dwukrotnie, w sobotę oraz niedzielę, jednak dotyczyć będą różnych tematów głównych. Powielać się będzie jedynie część poświęcona zupełnym podstawom, jak praca nóg i najważniejsze cięcia. Jednocześnie oba warsztaty prowadzone będą tak, że stanowić moga one jedną całość, uzupełniając się nawzajem. Warto dlatego odbyć oba dla osiągnięcia lepszego zrozumienia podstaw naszej interpretacji.

 WARSZTATY ZAAWANSOWANE

 Zajęcia aplikacji technik w warunkach turniejowych oraz pojedynkowych. Zadaniem tego bloku jest rozwinięcie zastosowania szerekiego spektrum technicznego różnych działań szermierczych w oparciu o bardziej dynamiczne środowisko walki w pełnym osprzęcie do DESW. Istotnym aspektem będzie zastosowanie wybranych, omawianych, działań w różnych sytuacjach na polu walki  w pełni dynamicznej sytuacji z normalną bronią dostosowaną do turniejów.

REJESTRACJA


W celu rejestracji należy wypełnić poniższy formularz i wpłacić opłatę rejestracyjną. Po tym czasie, otrzymacie nie automatyczny mail z potwierdzeniem otrzymania opłaty rejestracyjnej.

Nasi partnerzy